Garantie en Defecten

Garantie gebruikte onderdelen
Wij doen niet moeilijk! Op alle gebruikte onderdelen krijgt u drie maanden garantie. Is een onderdeel kapot? Neem contact met ons op en we zorgen dat je een werkend exemplaar ontvangt. Gaat ons dit niet lukken, dan krijg je uiteraard je geld terug! Al onze elektronische onderdelen zijn verzegeld. Verbreken van deze zegel betekent GEEN garantie op het onderdeel.

Fabrieksgarantie

Op nieuwe onderdelen geeft de fabrikant garantie. Wilt u meer informatie over deze garantie en wat deze inhoudt stuur ons dan een mail en wij laten u dan per omgaand weten welke aanvullende garantie er is voor de desbetreffende fabrikant.

Wettelijke garantie
Voor alle artikelen die je bij ons koopt, geldt de wettelijke garantie. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten. Voor sommige producten geldt ook een fabrieksgarantie en hebben wij nog onze eigen garantie. Deze garanties doen niets af aan de wettelijke garantie."

Stappenplan garantie en defecten
Wilt u een artikel retour sturen voor garantie? Neem contact met ons op en we helpen je!

Kosten
U kunt het artikel voor garantie naar ons opsturen. Dit kost u niets. Pakket frankeren met een pakketzegel en geldig betaalbewijs (bonnetje, factuur, bankafschrift etc) bijvoegen zodat wij dit aan u kunnen vergoeden. Dparts.com draagt tevens de kosten van de retourzending van het gerepareerde of vervangende product.
Mocht het product, door onze fout, niet correct zijn dan zullen wij u kostenloos een vervangend exemplaar opsturen.

Afwijkende voorwaarden garantie en/of herroepingsrecht
1. Indien Dparts.com om welke reden dan ook gehouden is om enige schade, veroorzaakt door gebruikte onderdelen, toch te vergoeden, dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan het bedrag gelijk of kleiner dan de factuurwaarde van het product waardoor de schade is veroorzaakt.
2. Kosten gemaakt voor het in,- en uitbouwen, veranderen of wijzigen van het gebruikte product door derden worden nimmer in behandeling genomen.
3. De koper kan geen aanspraak maken op garantie:
- indien de koper onjuiste of onvoldoende informatie heeft verstrekt met betrekking tot het merk en type aanduiding van het gekochte en/of voertuig waarvoor het onderdeel bestemd is;
- indien de inbouw van het gekochte ondeugdelijk is geschied;
- indien de koper werkzaamheden, zoals maar niet beperkt tot garantie, wijziging en demontage, aan het gekochte heeft verricht resp. heeft doen verrichten;
- indien er sprake is van een inbouw c.q. gebruik voor een ander doel dan waartoe het gekochte dient;
- indien er sprake is van inbouw in voertuigen welke afwijken van de standaard specificaties van de fabrikant;
- indien er sprake is van ondeugdelijke en/of ondeskundig gebruik van het gekochte c.q. bij gebruik van het voertuig waarin het gekochte is ingebouwd voor andere doeleinden dan waartoe het voertuig in het normale verkeer gebezigd.
- indien gehandeld is in strijd met enig andere bepaling uit de toepasselijke Algemene Voorwaarden of Garantievoorwaarden, voor zover deze op straffe van verval van rechten zijn voorgeschreven.